Vrijwaring

Geachte toerrijder,

Daar ‘Het Laatste Rondje’ een amateur toerrit is, waaraan u op vrijwillige basis deelneemt, verzoeken wij u de geldende wettelijke regels in acht te nemen.

Stichting Feestweek Rijsenhout stelt zich voorts niet aansprakelijk voor schade aan auto’s, diefstal van auto’s en overige schade en letsel opgelopen gedurende ‘Het Laatste Rondje’.

Met het aanschaffen van een inschrijving verklaart u deze tekst begrepen te hebben en met de inhoud akkoord te gaan. Wij rekenen op uw begrip in deze en wensen u een fantastische toerrit toe.

Organisatie ‘Het Laatste Rondje’